ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Σεισμική Αναβάθμιση Δημοτικόυ Σχολείου Ευρύχου, Λευκωσία, Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας, Ημερ. 2010

Σεισμική Αναβάθμιση Γυμνασίου Λευκάρων, Λάρνακα, Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας, Ημερ. 2005

Σεισμική Αναβάθμιση Ιδιωτικήγς Κατοικίας, Λεμεσός, Ημερ. 2010

Σεισμική Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου στην Κακοπετριά, Λευκωσία, Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας, Ημερ. 2012

Σεισμική Αναβάθμιση Δημοτικόυ Σχολείου & Γυμνασίου Ομόδου, Λεμεσός, Πελάτης:Υπουργείο Παιδείας, Ημερ.2007

 

Σεισμική Αναβάθμιση 18ου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας, Ημερ. 2002

 

Σεισμική Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου στο Καλό Χωριό, Λεμεσός, Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας, Ημερ. 2004

 

Σεισμική Αναβάθμιση Β’ Τεχνικής Σχολής, Λεμεσός, Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας, Ημερ. 2004

 

Σεισμική Αναβάθμιση Α’ Τεχνικής Σχολής, Λεμεσός, Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας, Ημερ. 2005

Fax +357 25 312 990

Tel. +357 99 445 851, +357 99 325 428, +357 25 322 116

P.O. Box 50565, 3607 Limassol, Cyprus

Email: karpozilos@cytanet.com.cy