ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Τροποποιήσεις Εργαστηρίων στα Κτίρια “ TΤOΦΗΣ” &  “ΣYKOΠETΡITHΣ”, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός

Πελάτης:ΤΕΠΑΚ

Ημερ: 2015

Ανακαίνιση Γραφείων Εταιρείας “IKOS”, FREMA Plaza, Λεμεσός

Πελάτης: IKOS CIF Ltd Ιnvestment Αdvisor

Ημερ: 2007

Aνακαίνιση Οφθαλμολογικής Κλινικής Ιωαννίδη, Λεμεσός

Πελάτης:Οφθαλμολογική Κλινική Ιωαννίδη

Ημερ. : 2012 & 2015

Ανακαίνηση - Διαρύθμηση Νοσηλευτικής Σχολής, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός

Πελάτης: ΤΕΠΑΚ

Ημερ:2010

Διαρύθμηση Εργαστηρίων, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός

Πελάτης: ΤΕΠΑΚ

Ημερ: 2013

Διαρύθμηση & Ανακαίνηση Εργαστηρίων, Στοά ΛΑΝΙΤΗ, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός

Πελάτης: ΤΕΠΑΚ

Ημερ: 2011

Διαρύθμηση & Ανακαίνηση Εργαστηρίων, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός

Πελάτης: ΤΕΠΑΚ

Ημερ: 2012

Εργασίες Συντήρησης Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Λεμεσός

Πελάτης: Δήμος Λεμεσού

Ημερ: 2014

Fax +357 25 312 990

Tel. +357 99 445 851, +357 99 325 428, +357 25 322 116

P.O. Box 50565, 3607 Limassol, Cyprus

Email: karpozilos@cytanet.com.cy