ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η αποστολή μας είναι να επεκτείνουμε την εμπειρογνωμοσύνη και τις δραστηριότητές μας και να διατηρήσουμε την αριστεία μας όσον αφορά τις υπηρεσίες κατασκευής, υποδομής και ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την λεπτομέρεια. Ο στόχος μας είναι η συνέχεια παροχής προηγμένων λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποδομή επενδύοντας στους καλύτερους πόρους, τη διατήρηση της καλής φήμης και της αξιοπιστίας μας και ικανοποιώντας τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας.

Έχουμε εγκαθιδρύσει αξίες όπως:

- Η παροχή υψηλής ποιότητας εργασίας με άριστη εξυπηρέτηση και μεγάλο σεβασμό προς τους πελάτες μας

- Η παροχή άριστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας.

- Η εγγύηση βιώσιμων και κερδοφόρων, κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνων υπηρεσιών

- Η φροντίδα και ο σεβασμός προς τους εργαζομένους μας και σε όλους όσους αλληλεπιδρούν με τα έργα μας

- Η σωστή και θετική επιχειρηματικότητα που οδηγεί σε μελλοντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής μας

 

Με βάση αυτά οραματιζόμαστε και αναπτυσσόμαστε προς την μελλοντική επέκτασή μας και την μελλοντική συνεργασία μας με περισσότερους πελάτες και επιχειρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, η στρατηγική μας περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της ποιότητας και της εγγύησης στην παροχή υπηρεσιών, στην ποικιλομορφία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με έμφαση στα κατασκευαστικά και τεχνικά έργα, και στην εξερεύνηση και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε νέους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της γκάμας δραστηριοτήτων μας.

Fax +357 25 312 990

Tel. +357 99 445 851, +357 99 325 428, +357 25 322 116

P.O. Box 50565, 3607 Limassol, Cyprus

Email: karpozilos@cytanet.com.cy