Δύο φωτογραφίες του 1956. Αριστερά της αριστερής φωτογραφίας είναι ο εργολάβος Μιχάλης Μιχαηλίδης Καρπόζηλος.

1956 – Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης Καρπόζηλος θέτει το ορόσημο της εταιρείας με την έναρξη των πρώτων κατασκευαστικών έργων μικρής κλίμακας. Με το πέρασμα των χρόνων επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τομέα της ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας έργα οικιστικής ανάπτυξης.

 

1974 – Η πρωτοβουλία του Μιχάλη Καρπόζηλου μετατρέπεται σε οικογενειακή επιχείρηση και μεγαλώνει, εξαπλώνοντας τις δραστηριότητές της σε περαιτέρω κατασκευή έργων ανάπτυξης συγκροτημάτων κατοικιών.

 

1985 – Ο Δημήτρης Καρπόζηλος, γιος του Μιχάλη Μιχαηλίδη Καρπόζηλου, δημιουργεί τη δική του εταιρεία, την Karpozilos Constructions & Development Ltd, η οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με απόλυτη επιτυχία.

 

1997 – Η εταιρεία ενισχύει την τεχνογνωσία της στον τομέα των υποδομών αναλαμβάνοντας διάφορα έργα, όπως κλινικές, δρόμους, αθλητικά γήπεδα, σχολεία και γραφεία.

 

2000 – Η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές σε έργα ανάπτυξης συγκροτημάτων κατοικιών και πολυκατοικιών.

 

2006 – Με συνεχή ζήλο για την ανάπτυξη και την τελειότητα, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται επεκτείνοντας τις επιδόσεις της στον τομέα των ανακαινίσεων και των στατικών αναβαθμίσεων των κτιριακών κατασκευών, καθώς και τη διαμόρφωση και αναβάθμιση δημόσιων πλατειών σε διάφορα χωριά.

 

Σήμερα – Οι αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα των υποδομών, καθώς και της οικονομικής βιομηχανίας έχουν καθιερώσει την εταιρεία σε όλη την Κύπρο ως μια γνωστή και αξιοσέβαστη πάροχο στον τομέα των κατασκευών, της ανάπτυξης και της βιομηχανίας υποδομών.

Fax +357 25 312 990

Tel. +357 99 445 851, +357 99 325 428, +357 25 322 116

P.O. Box 50565, 3607 Limassol, Cyprus

Email: karpozilos@cytanet.com.cy