ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Εχοντας την υγεία και την ασφάλεια ως κύριο μέλημά μας και βάση για τις υπηρεσίες της, η εταιρεία ακολουθεί μια πολιτική βασιζόμενη στην τρέχουσα Εργασιακή και Κοινωνική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με βάση τα ανωτέρω, η εταιρεία μας διασφαλίζει την παροχή όλης της απαραίτητης εκπαίδευσης στο προσωπικό, έτσι ώστε να τους παρέχει όλες τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ασφάλειά τους. Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από σεμινάρια, εργαστήρια και συναντήσεις εργοταξίου.

 

Οι διαχειριστές έργων της εταιρείας πάντα εξασφαλίζουν ότι όλα τα εργοτάξια ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και συνεχώς εργάζονται για τη βελτίωση των αποδόσεων σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια μέσω αξιολογήσεων των κινδύνων, ενημέρωση του προσωπικού και παροχή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού (PPI).

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

Η εταιρεία μας πιστεύει ακράδαντα ότι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας επιτυχίας και υπεροχής είναι η επαγγελματική κατάρτιση όλου του προσωπικού, δραστηριότητα η οποία εμπλέκει μια σημαντική επένδυση για την εταιρεία μας.

 

Κύριο μέλημά μας είναι το προσωπικό μας να λειτουργεί πάντα σύμφωνα με τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Για αυτό το λόγο η εταιρεία παρέχει όλα τα απαραίτητα συστήματα υποστήριξης, εξοπλισμού και κατάρτισης στο εργοτάξιο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, τα κίνητρα και τις δεξιότητες του προσωπικού μας.

 

Από την έναρξη κάθε εργασιών του, το προσωπικό μας λαμβάνει πλήρη και συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση, εμπλουτισμένη με σεμινάρια και εργαστήρια και πάντα ενημερωμένη σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και τους νόμους, έτσι ώστε το προσωπικό να αναπτυχθεί σωστά και να προσαρμοστεί απόλυτα στο σωστό περιβάλλον μέσα στην οικογένεια της εταιρείας.

Fax +357 25 312 990

Tel. +357 99 445 851, +357 99 325 428, +357 25 322 116

P.O. Box 50565, 3607 Limassol, Cyprus

Email: karpozilos@cytanet.com.cy