ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Δημοτικό Γήπεδο Γερμασόγειας, Λεμεσός

Πελάτης: Δήμος Γερμασόγεις

Ημερ. 2010

Γήπεδο στο 2ον Δημοτικό Ύψωνα, Λεμεσός

Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας

Ημερ. 2009

Γήπεδο στο 22ον Δημοτικό Σχολείο, Λεμεσός

Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας

Ημερ. 2009

Γήπεδο στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Τύχωνα, Λεμεσός

Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας

Ημερ.2004

Γήπεδο στο Δημοτικό Σχολείο στο Χωριό Ακρωτήρι, Λεμεσός

Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας

Ημερ. 2013

Έργο:Γήπεδα στο Β’ Δημοτικό Σχολείο/ Λεμεσός

Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας

Ημερ.2014

Γήπεδο Γυμνασίου Τσιρείου, Λεμεσός

Πελάτης:Υπουργείο Παιδείας

Ημερ. 2011

Fax +357 25 312 990

Tel. +357 99 445 851, +357 99 325 428, +357 25 322 116

P.O. Box 50565, 3607 Limassol, Cyprus

Email: karpozilos@cytanet.com.cy